Høva Elektro AS

Tjenester

Erfaring, tempo og fleksibilitet

I Høva Elektro har vi kombinert erfaring og kompetanse med tempoet, smidigheten, og fleksibiliteten som et mindre firma innehar.

Vi tilbyr:

  • Periodiske el-kontroller av næringsbygg og borettslag for å sikre trygge el-anlegg, og at de tilfredsstiller kravene i internkontrollforskriften.
  • El-kontroller i bolig
  • Thermofotografering av elektrisk anlegg
  • Servicearbeider
  • Fastelektrikeravtale
  • Feilsøking og utbedring av varmekabler
  • Oppgradering av sikringsskap
  • Nybygg og renovering
  • 24 t. vaktservice (for våre faste bedriftskunder (etter avtale)